chodská vlna

lyrics

lyrics of the songs chodská vlna is playing, singing, dancing ... these are original, of course, and as such very very hard to translate.

ČÍ SOU TO KONÍČKY
CD Vobrázky

Čí sou to koníčky na našom houvoře,
čí sou to koníčky na našom houvoře,
Voni se tam pasou, voni se tam pasou vod samýho polodne.
Voni se tam pasou, voni se tam pasou vod samýho polodne.

Hdybych já věděla, že mýho mjilýho,
hdybych já věděla, že mýho mjilýho,
já bych je zahnala, já bych je zahnala do jetele bílýho,
já bych je zahnala, já bych je zahnala do jetele bílýho.

Hdybych já věděla, že mýho Honzíčka,
hdybych já věděla, že mýho Honzíčka,
já bych je zahnala, já bych je zahnala do našeho zelíčka,
já bych je zahnala, já bych je zahnala do našeho zelíčka.HADAMOUC HOSPODA
CD Alou!

Hadamouc hospoda vod cihel stavená, měla sem milého, von se na mě hněvá.
Von se na mě hněvá, ale já nevím, proč, červený šátečku, nade mnou se zatoč.
Nade mnou se zatoč, nad věncem zeleným, že se na mě hněvá moje potěšení.

Moje potěšení s modrejma očima, rači bych pro něho do vody skočila.
Do vody, vodičky, do ty hlubočiny, de sou ty rybičky všecky zdivočelý.HANDULIČKO, DÍTĚ MOJE
CD Vobrázky

Handuličko, dítě moje, Handuličko, dítě moje,
něco si vo lásce povídyjme, něco si vo lásce povídyjme.

Že ta láska není stálá, že ta láska není stálá,
tak jako voděnka mezi skalma, tak jako voděnka mezi skalma.

Ta voděnka tiše plyne, ta voděnka tiše plyne,
že falešná láska nepomine, že falešná láska nepomine.

Vaše láska je jak peří, vaše láska je jak peří,
každá divče blázen, kerá věří, každá divče blázen, kerá věří.

Poď má milá, pro vodičku, poď má milá, pro vodičku,
habych tě moh prosít vo hubičku, habych tě moh prosít vo hubičku.

Hubičku bych ráda dala, hubičku bych ráda dala,
dyby tvoje láska neklamala, dyby tvoje láska neklamala.HUŽ VÁM KVJINDE DÁVÁM
CD Vobrázky

Huž vám kvjinde dávám, korovcký chlapcí,
Kerý ste mě bráli v hospodě k tanci!
Bráli ste mě, bráli, brát neburete:
Haž já vodsajd puru, plakát burete.

Vopatruj vás Pámbů, korovcký panny,
kerý ste tak se mnú byjvaly samy!
Kerý ste byjvaly, huž neburete:
karapa vy na mě zapomenete?

Zapomenete-li, já buru plakát,
Kurypa já buru cestičku člapát?
Já jí buru člapát haž ke kaplice:
Tántary je cesta k zlatý matice.POSLECHNĚTE NYNÍ
CD Alou!

Poslechněte nyní, mládenci a panny, co se nyní stalo v městě Domažlicích.
Chodil tam Matoušek, zabil Majdalenku, on si ji nechtěl vzít za svoji manželku.
On tam pořád chodil, do půlnoci tam byl, všelijaké řece on tam s ní mluvil.
Když hodina bila,vstaň, Majdalenko má, vstaň a vyprovoď mě do širého pole.
Majdalenka vstala, šla, vyprovázela, s tím bílým šátečkem oči utírala.
On ji pořád loudil, až ji tam přiloudil, až tam na to místo, kde jí na krk vstoupil.
On jí na krk vstoupil, ruce jí zakroutil, hůř než tyranové mukama ji rmoutil.
Ona ho prosila,to pro všecky svatý, jen mě, můj Matoušku, nech vyzpovídati.
Ona ho prosila pro Boha živého, aby on s ní nešel do lesa černého.
Ona ho prosila,to pro pět ran Krista, jen mě, můj Matoušku, nezabi dočista.
Já tě dám zpovědi, já tě jí dám dosti, až tobě polezou z tvé hlavičky kosti.POTŘEKOVO PĚKNÁ VES
CD Vobrázky

Potřekovo pěkná ves, haldom taldom, haldomdom,
hukús dívčí kabzu pes, haldom taldom, haldomdom.

Dívče plače, naříká, haldom taldom, haldomdom,
pes jí s kabzou hutíká, haldom taldom, haldomdom.

Neplač dívče, neboj se, haldom taldom, haldomdom,
pes ti kabzu přinese, haldom taldom, haldomdom.

Vodneseš jí kováři, haldom taldom, haldomdom,
von ti kabzu přifaří, haldom taldom, haldomdom.

Dá tám řebík nebo dva, haldom taldom, haldomdom,
bure kabza hotová, haldom taldom, haldomdom.SERUM LET
CD Vobrázky

Serum let sem nevidíl, neslyšil muziku, přišla pro mě žena má: "Poď demů, karbaníku!"

Hdyž sem přišel z hospody, zaklepám na dveře, žena mi de vodevřít ha za vlasy mě veře.

Na to sem se rozpomíl, že sem já hospodář, počal sem se ženy ptát: "Copa mi k večeři dáš?"

V trúbě máš tam brambúry, na plotně polívku, hasli se mi z domu hneš, zavřu já tě do chlívku.

Ha dyž sem se ven dostál, pod vokny zavyjskál, bežíl sem do hospody ha tám sem si postyjskál.ŠTYRY KONĚ
CD Vobrázky

Štyři koně ve dvoře, žádnyj s nima nevoře.
Cinkylinky podkovjinky, žádnyj s nima nevoře.

Voře s nima Pepíček, řehtá vranyj koníček.
Cinkylinky podkovjinky, řehtá vranyj koníček.

Hdyž houvratě dovorál, na svú mjilú zavolál.
Cinkylinky podkovjinky, na svú mjilú zavolál.V TÝ POSTŘEKOVSKÝ HOSPODĚ
CD Vobrázky

V tý postřekovský hospodě muzika pěkně hraje,
já se tam pudu podívat, kdo s mou milou tancuje.
Tancuje s ní chlapec hezký a on modré oči má,
já se tam pudu podívat, kdo mou milou objímá.

Tancuj, tancuj, má panenko, na mě se neohlížej,
já sem dostal včera zprávu, že tě miluje jinej.
Přeškoda věku mladého, přeškoda mejch mladejch let,
á sem moh' císaři sloužit eště jednou osm let.
Přeškoda věku mladého, kerej sem s tebou strávil,
ty nechčasná podvodnice, že sem za tebou chodil.
DYŽ JÁ PŘÍDU DEMŮ
CD Alou!

Dyž já přídu demů, hlavu rozsekanu, zavaž mně ji, milá, šátkem nebo plenů.
Nechci, nezavážu, nejsem žádnej blázen, ať tě ji zaváže, koho's vyprovázel.
Koho's vyprovázel ráno při svitání, já sem tě poznala, chlapče, po výskání.
A to sem nebyl já, to byl můj kamerád, máme stejný hlasy oba, on jako já.DYŽ SEM ŠEL VOKOLO FARY
CD Alou!, Vobrázky

Dyž sem šel vokolo fary, kolečka mně vrňoukaly,
pan falář z vokna kouká, co to tady vrňouká.

To není žádná kočka, to jsou moje kolečka,
ony mně vrňoukají, dyž nejsou namazaný.EŠTĚ MI NEMÁŠ
CD Vobrázky

Eště mi nemáš, hopaj tupaj, huž na mě brumláš, hopaj tup,
haž mi bureš mít, hopaj tupaj, tak mi bureš bít, hopaj tup.

Eště mi nemáš, hopaj tupaj, huž na mě brumláš, hopaj tup,
máš-li mě ráda, hopaj tupaj, nech kameráda, hopaj tup.

Eště mi nemáš, hopaj tupaj, huž na mě brumláš, hopaj tup,
máš-li mě rači, hopaj tupaj, nechoj ke Káči, hopaj tup.HROM DO PETROJC
CD Vobrázky

Hrom do Petrojc, zase z Petrojc, do tý malý vesničky,
buly by tám hezký holky, hdyby míly spodničky.

Já sem vám tam za jednou šel, vona spála na seně,
hlavu míla zavázanou v roztrhaný zástěře.

Ref.: Jó, jó je to pravda, jó, jó, je to tak, ha do tomu nechce věřít, hajť se tám de podívat.
Jó, jó je to pravda, jó, jó, je to tak, dělá se to v sedě, v leže, dělá se to všelijak.

Náše máma, to je máma, já sem její vlastní syn,
vona míla pytel peněz ha já jí je roznosíl.

Dyž sem přišel k zpovídání, pan falář mi povídá,
hasli tám má eště ňáký, habych jí je šecky vzál.

Ref.: Jó...

Žádnyj neví, nehuvěří, jak se s náší Káčou leží,
žádnyj neví, nehuvěří, jak se s náší Káčou spí.

Káča lehne jako jehně, celou noc se hani nehne,
žádnyj neví, nehuvěří, jak se s náší Káčou spí.

Ref.: Jó...NÁŠ LYCHTÁŘ
CD Vobrázky

Náš lychtář má hezkou ceru ménem Marjána,
zlámala se včera večer pod ní palanda,
spádla delů jak slíva, vostála po ní díra,
krávy se jí polekály, hutekly z chlíva.

Komupa je, stryjčku, lepčí jako tůdle vám,
lehnete si do ložíčka, teta lehne k vám.
Já hubohyj na peci dám pod hlavu čepici,
vobracím se z boku na bok, šudíš mi tlačí.

Zastavte se, milý panny, něco vám povím,
kerá se chcete dřív vdávat, já vám poradím.
Nakupte si pantliček, nadělejte mašliček
ha s nima si vokrášlíte celyj fěrtúšek.ROZKÁZAL PAN LYCHTÁŘ
CD Alou!

Rozkázal pan lychtář dohromady, aby šli otcové se synami.
Syn povídá, že nepude, bude-li tam něco vo ty vojně.

Prosím vás, tatíčku, vyplaťte mě, budu vás poslouchat jak na vojně.
Jak na vojně, eště lepší,prosím vás, tatíčku, znejmilejší.

Jaké jest tu, synu, vyplacení, když jest tu císařské nařízení.
Již je jich tam mnoho, mnoho tisíc, však nespomůžou peníze nic.

Máš býti, můj synu, odvedený, dostaneš klobouček premovaný.
Klobouk nový, premovaný, po straně šavličku místo ženy.

Nastaly nám, chlapci, smutné časy, že budem fasovat patrontaši.
Patrontaše i palaše, to budou na vojně ženy naše.

Až budu vartu stát v širém poli, nebudu nic vidět než jen hory.
Tenkrát sobě rozpomenu, pro kterou pannu sem šel na vojnu.

Až vartu odstojím, pak si lehnu, dost malou chvilčičku si podřímnu.
Složím svůj kver i patrontaš, to si dám pod hlavu za svůj polštář.

Eště sem nepočal libě spáti,trumpetr zatroubil, musím vstáti.
Musím býti představený, čeká tam staršího poručení.

Adio, Nanynko, já se loučím, Bohu a Marii tě poroučím.
Již se loučím, již se beru, do pole širého mašíruju.SKLEPYJ MI KOVÁŘ
CD Vobrázky

Sklepyj mi, kováři, tupú radlici, já pojeru vorát za Domažlici.
Sklepyj mi tu malú nebo tu velkú, já pojeru vorát cestu širokú.

Tám za Domažlici za tou silnicí, tám já si namluvím hezkou dívčici.
Tándleta lúka je neposečená, je na ní dívčička nevoblečená.

Já tám za ní puru vobleču si jí, hasli bure hezká, namluvím si jí.
Ha dyž sem dovorál za Domažlici, ved sem se demů hezkou dívčici.TEN TRANOVSKYJ POKLASNYJ
CD Vobrázky

Ten tranovskyj poklasnyj, to je šelma nechčasnyj,
honí nás, bije nás, ten by zasloužil provaz.

Náš dylechtor to je pán, rozkazuje robotám,
robotě, tý psotě vod pondělka k sobotě.

Náše máma vrtíla, podmáslí nám nedála,
přišli psí z celý vsí, podmáslí nám vodnesli.

Hu nás je plouh na dvoře, žádnyj tám s ním nevoře,
puru sem, puru tám, já si pole zvorám sám.ZA NAŠÍ STOROLOU
CD Vobrázky

Za naší storolou je řeřáb, sou na ňom řeřabiny,
mjíla sem věrnýho mjilýho, huž mji ho vodlúdili.

Proč mji ho dívčátka lúdíte, hdyž sem ho ráda mjíla?
Hajť sem ho hde chtíla vjidíla, já sem se potěšíla.

Hajť sem ho hde chtíla vjidíla, já bula veselijší,
dyjť to bul muj zlatyj Hondzjíček, muj ze všech znyjmjilijší.

<<<< zpět <<<<