chodská vlna

kamil jindřich

4. 6. 1973

vzdělání: zš, gymnázium j. š. baara v domažlicích, pedagogická fakulta zču v plzni (hudební výchova/němčina), konzervatoř v praze (klasický zpěv)

od dětství: hra na klavír, později na zuš bicí(v. nývlt), dále hra na bicí v rámci studia na vš (prof. j. doubek). zpěv u prof. j. kotouče

7 let členem smíšeného pěveckého sboru nová česká píseň v plzni, několik let externí člen sboru opery divadla j. k. tyla v plzni
<<<< zpět <<<<